Целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність