Виробництво коксу, продуктів нафтопереробки та ядерних матеріалів