ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ КОЛЕДЖ ДИЗАЙНУ ТА ЕКОНОМІКИ

Про компанію

Керівник:

Пекарський Микола Іванович — директор

Дата оновлення профілю:

09.03.2022

Контакти

Юридична адреса:  58000, м. Чернівці, вул. Гребінки, 16

Телефони:  (0372) 573409(0372) 573528(0372) 524751

E-mail:   collegeofdesign.cv@gmail.com

Web-сайт:   https://designcollege.cv.ua/

Інформація

Продукція, послуги

Основними напрямами діяльності Фахового коледжу є:
- організація на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує здобуття особами освітньо-професійного ступеня ”фаховий молодший бакалавр” за обраними ними освітньо-професійними програмами (спеціальностями);
- освітньо-кваліфікаційного рівня ”молодший спеціаліст” за обраними ними освітньо-професійними програмами (спеціальностями); здобуття повної загальної середньої освіти;
- підготовка згідно з державним (регіональним) замовленням і договірними зобов’язаннями за кошти фізичних та юридичних осіб висококваліфікованих фахівців для задоволення потреб підприємств і організацій у фахівцях фінансово-економічної діяльності, легкої промисловості та інших галузей народного господарства;
- атестація педагогічних кадрів;
- підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів;
- культурно-освітня, методична, видавнича, фінансово-господарська діяльність;
- надання платних освітніх та інших послуг відповідно до законодавства;
- здійснення зовнішніх зв’язків.

Рекламна інформація

Фаховий коледж здійснює підготовку фахівців за ліцензованими спеціальностями та акредитованими освітньо-професійними програмами згідно з отриманими ліцензіями і сертифікатами.

Фаховий коледж є самостійним, незалежним і відповідальним у прийнятті рішень щодо розвитку академічних свобод, організації освітнього процесу, внутрішнього управління, економічної та іншої діяльності, самостійного добору і розстановки кадрів у межах, встановлених законодавством, що становить зміст його автономії та самоврядування.

Види діяльності

85.60 — Допоміжна діяльність у сфері освіти

85.59 — Інші види освіти

85.41 — Професійно-технічна освіта на рівні вищого професійно-технічного навчального закладу

85.32 — Професійно-технічна освіта

85.31 — Загальна середня освіта

Фотогалерея

Відгуки