ЛЕКСОПОЛІС, ГРУПА КОМПАНІЙ

Image

Про компанію

Керівник:

Хома Наталя Богданівна — директор

Дата оновлення профілю:

20.07.2021

Графік роботи

Пн:  09:30 — 18:00

Вт:  09:30 — 18:00

Ср:  09:30 — 18:00

Чт:  09:30 — 18:00

Пт:  09:30 — 18:00

Контакти

Стартовий

Юридична адреса:  79013, м. Львів, вул. Левицького, 20

Фактична адреса:  79013, м. Львів, вул. Левицького, 20

Телефони:  (067) 1004223(073) 1004223

E-mail:   office.lexopolis@gmail.com

Web-сайт:   https://lexopolis.biz/ , https://www.facebook.com/office.lexopolis/

Інформація

Продукція, послуги

► БУХГАЛТЕРСЬКІ ПОСЛУГИ

■ ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ТА ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ
(комплексних або окремих ділянок обліку (зарплата, каса тощо) для юридичних осіб, в т.ч. неприбуткових організацій, та фізичних осіб-підприємців незалежно від системи оподаткування) - перевірка наявності, правильності оформлення і відповідності первинних облікових і податкових документів вимогам законодавства; облік у ЗЕД-діяльності (експорт, імпорт, валютний контроль); формування облікових і податкових документів (в т.ч. щодо основних засобів, нематеріальних активів, складського обліку); відображення на рахунках бухгалтерського обліку та в інших облікових документах господарських операцій клієнта; нарахування податків, інших обов’язкових платежів; нарахування заробітної плати працівникам та обов’язкових платежів, пов’язаних з її виплатою; оформлення банківських (в тому числі валютних) і касових операцій (в т.ч. при використанні РРО); створення та подання всіх форм податкової та фінансової звітності; підготовка документів щодо бюджетного відшкодування ПДВ; контроль за цільовим використанням коштів згідно кошторису неприбутковими організаціями.
■ ПОДАТКОВЕ ПЛАНУВАННЯ ТА КОНСАЛТИНГ
Податкове планування та оптимізація податкового навантаження; надання усних та письмових консультацій з питань оподаткування господарської діяльності або окремих господарських операцій.
■ ВНУТРІШНІ ПЕРЕВІРКИ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ОБЛІКУ
Перевірка достовірності бухгалтерського та податкового обліку, а також податкової та іншої обов»язкової фінансової звітності; підготовка висновку та надання рекомендацій щодо усунення порушень та недоліків; відновлення бухгалтерського та податкового обліку.
■ УПРАВЛІНСЬКА ЗВІТНІСТЬ
Розшифрування та аналіз показників діяльності суб»єктів господарювання для директорів, засновників, грантодавців тощо.


► ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ

■ ПОСЛУГИ У СФЕРІ КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА
- Реєстрація новостворених суб»єктів господарювання (реєстрація юридичної особи - ТОВ, ПП, фермерське господарство, кооператив; реєстрація фізичної особи-підприємця - ФОП) та супутні послуги (реєстрація касового апарату – РРО; реєстрація платником ПДВ та єдиного податку);
- Реєстрація неприбуткових організацій (реєстрація благодійної організації, громадської організації, релігійної організації; реєстрація друкованого ЗМІ – газети, журналу) та супутні послуги (реєстрація в Реєстрі неприбуткових організацій; реєстрація символіки (прапор, емблема, гімн, девіз);
- Реєстрація змін в реєстраційних даних суб»єктів господарювання та неприбуткових організацій (зміна керівника юридичної особи, зміна місцезнаходження юридичної особи/ФОП, зміна статутного капіталу юридичної особи, зміна засновників юридичної особи, зміна видів діяльності (КВЕД) юридичної особи/ФОП, зміна найменування юридичної особи (ПІБ ФОП);
- Реорганізація та ліквідація юридичних осіб та ФОП (реорганізація - виділ, злиття, приєднання, поділ, перетворення юридичної особи; ліквідація юридичної особи, в т.ч. експрес-ліквідація (альтернативна) юридичної особи; припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця;
- Документи з корпоративного управління (підготовка документів з корпоративного управління юридичних осіб (протоколи, положення про органи управління та відокремлені підрозділи тощо).

■ ПОСЛУГИ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
- Реєстрація прав на об»єкти інтелектуальної власності (реєстрація торгової марки, реєстрація авторського права) та їх захист;
- Підготовка договорів та інших документів щодо створення або передання прав об»єктів інтелектуальної власності (ліцензійний договір, авторський договір, договір франчайзингу).

■ ПРЕТЕНЗІЙНО-ПОЗОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ
- Зобов’язальні правовідносини (справи щодо укладення, зміни та припинення (розірвання) договорів);
- Податкові та митні правовідносини (справи про оскарження податкових повідомлень-рішень та інших рішень податкових та митних органів);
- Кредитні (боргові) правовідносини (представництво інтересів кредитора у справах про стягнення заборгованості з боржників; захист інтересів позичальника (боржника) в суді та на стадії виконання судового рішення; захист інтересів поручителя, майнового поручителя (іпотекодавця);
- Захист права власності (справи про визнання права власності (у випадку, якщо це право не визнається чи оспорюється іншою особою); усунення перешкод у користуванні чи розпорядженні майном; звільнення майна з-під арешту; витребування майна з чужого незаконного володіння; захист переважних прав співвласника майна та поділ майна між співвласниками тощо);
- Корпоративні правовідносини (справи, що виникають з корпоративних відносин у спорах між господарським товариством та його учасником (засновником, акціонером), у тому числі учасником, який вибув, а також між учасниками (засновниками, акціонерами) господарських товариств, що пов’язані із створенням, діяльністю, управлінням та припиненням діяльності цього товариства);
- Трудові правовідносини (представництво інтересів, як роботодавця, так і працівника у спорах про поновлення на роботі звільненого працівника, зміну підстав звільнення, стягнення заборгованості по заробітній платі, стягнення з працівника шкоди, заподіяної ним при виконанні трудових обов’язків, в тому числі на підставі договору про повну матеріальну відповідальність, виплату компенсацій тощо);
- Сімейні правовідносини (справи про розірвання шлюбу, поділ спільного майна подружжя, стягнення аліментів (збільшення або зменшення їх розміру), визначення місця проживання дитини, позбавлення батьківських прав, усунення перешкод у вихованні дитини тощо);
- Спадкові правовідносини (справи про відновлення строку на прийняття спадщини, оспорювання спадкових прав, визнання недійсним заповіту, усунення від права на спадкування та ін.).

■ АДВОКАТСЬКІ ПОСЛУГИ
Консультації адвоката. Судове представництво. Адвокатські запити.

■ ПРАВОВИЙ АУДИТ
Правовий аудит діяльності замовника (комплексний або вибірковий), що може включати: аудит договірної бази замовника; аудит кадрової документації замовника; аудит реєстраційних документів та інших документів з корпоративного управління замовника; аудит боргових зобов»язань (дебіторська та кредиторська заборгованість замовника) та їх забезпечення (застава, іпотека, порука) – належність документального підтвердження, наявність або відсутність ризиків; аудит правовстановлюючих документів на нерухоме майно.

■ АБОНЕНТСЬКЕ ЮРИДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Повне або часткове (пакет «Договірний» - супровід договірної роботи, пакет «Кадровик» - супровід кадрового діловодства) абонентське юридичне обслуговування.

■ ПОСЛУГИ НЕРЕЗИДЕНТАМ
Реєстрація компаній з іноземними інвестиціями; державна реєстрація іноземних інвестицій; виготовлення ідентифікаційного номера для іноземця; дозвіл на працевлаштування іноземця в Україні.

■ КОНСАЛТИНГОВІ ПОСЛУГИ
Надання усних юридичних консультацій; підготовка письмових правових висновків.

■ СУПРОВІД ПЕРЕВІРОК ТА ОСКАРЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПЕРЕВІРОК
Представництво при проведенні перевірок; оскарження результатів перевірок (заперечення на акт перевірки, скарга на податкові повідомлення-рішення та інші рішення контролюючих органів).

■ СУПРОВІД ОПЕРАЦІЙ З НЕРУХОМІСТЮ
Консультування та супровід придбання житла на первинному ринку, в т.ч. через Фонди фінансування будівництва, ЖБК; реєстрація права власності або інших речових прав на нерухоме майно; поділ та об»єднання земельних ділянок.

■ КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО
Підготовка трудових та цивільно-правових договорів (контрактів), договору про повну матеріальну відповідальність, правил внутрішнього трудового розпорядку, наказів по особовому складу, посадових інструкцій, інших внутрішніх документів; ведення трудових книжок.

■ ДОГОВІРНА РОБОТА
Розробка та аналіз договорів; супровід та представництво при укладенні договорів.

■ ШКОЛА БУХГАЛТЕРА ТА ЮРИСТА
Проведення навчальних семінарів та тренінгів з правових питань. Навчання та підготовка персоналу з бухгалтерського та податкового обліку.

Рекламна інформація

Група компаній «ЛЕКСОПОЛІС», до складу якої входять ТОВ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ЛЕКСОПОЛІС» та ТОВ «БУХГАЛТЕРСЬКЕ БЮРО «ЛЕКСОПОЛІС» надає повний спектр юридичних, бухгалтерських та кадрових рішень представникам мікро, малого та середнього бізнесу будь-яких організаційно-правових форм і систем оподаткування, неприбутковим організаціям, громадянам, а також компаніям та громадянам-нерезидентам.

Група компаній «ЛЕКСОПОЛІС» надає широкий спектр послуг у сферах реєстрації та юридичного, в тому числі адвокатського, супроводу бізнесу, судового захисту, бухгалтерського, податкового і управлінського обліку, фінансової звітності і корпоративних фінансів.

Зусилля спеціалістів Групи компаній «ЛЕКСОПОЛІС» спрямовані на задоволення вимог найвибагливіших клієнтів. Співпрацюючи з нами, Ви будете впевнені в належному наданні послуг.

Персонал Групи компанії «ЛЕКСОПОЛІС» складається виключно з фахівців з багаторічним успішним досвідом професійної діяльності у сегменті надання бізнесу та громадянам послуг з бухгалтерського (податкового) аутсорсингу і консалтингу, а також юридичних, в тому числі адвокатських, послуг.

Наші фахівці володіють відмінними сучасними професійними знаннями, підкріпленими тривалою та успішною практикою. Професійні навики й постійне вдосконалення допомагають нам передбачати ризики наших клієнтів і рекомендувати заходи для їх зменшення або запобігання. Також наші фахівці радо поділяться своїм досвідом та знаннями із Вами або працівниками Вашої компанії на численних публічних заходах (семінарах, курсах, тренінгах).

Наявність спеціалістів, як у сфері права, так і бухгалтерського і податкового обліку, дозволяє застосовувати комплексний підхід при вирішення поставлених завдань, враховуючи усі можливі нюанси.

Одним з важливих факторів при виборі обслуговуючої компанії є ціна на послуги. Група компаній «ЛЕКСОПОЛІС» пропонує своїм клієнтам унікальні гнучкі тарифи на послуги. Наш клієнт платить виключно за ті послуги, які реально споживає. При формуванні ціни на послуги для клієнтів, які стають на абонентське обслуговування, ми застосовуємо індивідуальний підхід, при якому враховуються усі можливі фактори, які впливають на ціну – обсяги, специфіка діяльності клієнта та ін.

Завдяки декільком унікальним програмам лояльності та численним акційним пропозиціям, яку кожний клієнт може обрати для себе, наші клієнти мають можливість суттєво заощаджувати при оплаті як за абонентські, так і за разові послуги. Вигідні програми лояльності та акційні пропозиції від Групи компаній «ЛЕКСОПОЛІС» дозволяють клієнтам отримувати більше, ніж вони очікують.

Ми несемо повну відповідальність за запропоновані види послуг.

Ми готові взяти на себе усі Ваші проблеми по веденню бухгалтерського, фінансового й податкового обліку, кадрового діловодства, а також забезпечити Ваш надійний правовий захист.

Група компаній «ЛЕКСОПОЛІС» готова до співпраці й сподівається стати Вашим надійним партнером.

Ключові слова

юридичні послуги львів, адвокат львів, реєстрація юридичної особи, реєстрація підприємства, реєстрація тов, реєстрація фоп, реєстрація громадської організації, реєстрація благодійної організації, статут громадської організації, ліквідація підприємства, ліквідація юридичної особи, ліквідація фоп, реорганізація підприємства, реєстрація фермерського господарства, реєстрація торгової марки, реєстрація торговельної марки, реєстрація авторського права, дозвіл на працевлаштування, послуги бухгалтера для підприємців, кадровий аудит

Види діяльності

69.20 — Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування

63.99 — Надання інших інформаційних послуг

69.10 — Діяльність у сфері права

70.22 — Консультування з питань комерційної діяльності й керування

73.20 — Дослідження кон’юнктури ринку та виявлення громадської думки

74.90 — Інша професійна, наукова та технічна діяльність

На карті

Координаты: 49.83504,24.03788

Фотогалерея

Відгуки